Met de steun van

Weetjes

Sinds dit jaar zijn renners verplicht om zich voor de Belgische wedstrijden vooraf in te schrijven via de site van Wielerbond Vlaanderen. Daarom hebben we op deze site de inschrijvingsmodule ook weggehaald. Het heeft immers geen zin meer om je via deze site in te schrijven voor de Belgische wedstrijden want die inschrijvingen worden door wielerbond Vlaanderen niet als officieel beschouwd. 

You are here

Home » El z/c en beloften

Reglement

Reglement van het Mediaan Euregioklassement voor eliten z/c en beloften

Artikel 1.
Alle elite zonder contract en beloften komen in aanmerking voor dit regelmatigheidscriterium. Voor de wedstrijden waaraan slechts een maximum aantal deelnemers wordt toegelaten, zullen de renners die zich vooraf inschreven voorrang krijgen.
Artikel 2.
Er zal voor iedere wedstrijd een afzonderlijke rangschikking opgemaakt worden aan de hand van de door de sportafgevaardigden opgestelde uitslagen.
Artikel 3.
Iedere renner die met toestemming van de wedstrijdleiding vertrekt, krijgt 25 startpunten.
Artikel 4.
Indien een renner de wedstrijd uitrijdt, krijgt hij minimum 30 punten, startpunten inbegrepen.
Artikel 5.
De puntenverdeling (start­punten meegerekend) is als volgt: 
75, 70, 66, 63, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 (tot de laatst aangekomene). 
Indien de wedstrijdjury een aantal renners gelijk (ex-aequo) plaatst, krijgen de betreffende renners het gemiddelde van het aantal door hen te te verdienen punten.
De eindrangschikking wordt bepaald door de optelling der punten. 
Om de leiderstrui te kunnen overnemen, moet de renner die de leiderstrui draagt onttroond worden. Dit wil zeggen dat op gelijke hoogte komen in de puntenstand niet volstaat om de leiderstrui over te nemen.
Artikel 6.
In de mate van het mogelijke zal na de wedstrijd de stand van het regelmatigheidklassement in de permanence worden opgehangen.
Artikel 7.
De prijsuitreiking van het regelmatigheidklassement zal plaatshebben op een nog nader te bepalen datum en plaats die tijdig zal worden meegedeeld. De prijswinnaars zijn ertoe gehouden hun prijs zelf te komen afhalen en zullen persoonlijk op het podium worden geroepen.
Artikel 8.
Eventuele klachten betreffende de rangschikking dienen te worden gericht aan Freddy Vaes, Wolfsbergstraat 52B/11, 3600 Genk (België), telefoon 0032-477-375477 of via mail op frvaes@telenet.be
Artikel 9.
Bij uitzonderlijke gevallen niet voorzien in dit reglement, geldt de beslissing van het dagelijks bestuur en Freddy Vaes.