Met de steun van

Weetjes

Sinds dit jaar zijn renners verplicht om zich voor de Belgische wedstrijden vooraf in te schrijven via de site van Wielerbond Vlaanderen. Daarom hebben we op deze site de inschrijvingsmodule ook weggehaald. Het heeft immers geen zin meer om je via deze site in te schrijven voor de Belgische wedstrijden want die inschrijvingen worden door wielerbond Vlaanderen niet als officieel beschouwd. 

You are here

Home » Nieuwelingen

Reglement

Reglement van het Mediaan Euregioklassement

Artikel 1.
Alle nieuwelingen komen in aanmerking voor dit regelmatigheidscriterium. Voor de wedstrijden waaraan slechts een maximum aantal deelnemers wordt toegelaten, zullen de renners die zich vooraf inschreven voorrang krijgen.
Artikel 2.
Er zal voor iedere wedstrijd een afzonderlijke rangschikking opgemaakt worden aan de hand van de door de sportafgevaardigden opgestelde uitslagen.
Artikel 3.
Iedere renner die met toestemming van de wedstrijdleiding vertrekt, krijgt 25 startpunten.
Artikel 4.
Indien een renner de wedstrijd uitrijdt, krijgt hij minimum 30 punten, startpunten inbegrepen.
Artikel 5.
De puntenverdeling (start­punten meegerekend) is als volgt: 
75, 70, 66, 63, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 (tot de laatst aangekomene). 
Indien de wedstrijdjury een aantal renners gelijk (ex-aequo) plaatst, krijgen de betreffende renners het gemiddelde van het aantal door hen te te verdienen punten.
De eindrangschikking wordt bepaald door de optelling der punten. 
Om de leiderstrui te kunnen overnemen, moet de renner die de leiderstrui draagt onttroond worden. Dit wil zeggen dat op gelijke hoogte komen in de puntenstand niet volstaat om de leiderstrui over te nemen.
Dit geldt ook voor de truien van het knelpuntenklassement en het jongerenklassement.
Artikel 6.
De prijsuitreiking van het regelmatigheidklassement zal plaatshebben op een nog nader te bepalen datum en plaats die tijdig zal worden meegedeeld. De prijswinnaars zijn ertoe gehouden hun prijs zelf te komen afhalen en zullen persoonlijk op het podium worden geroepen.
Artikel 7.
Eventuele klachten betreffende de rangschikking dienen te worden gericht aan Freddy Vaes, Wolfsbergstraat 52B/11, 3600 Genk (België), telefoon 0032-477-375477 of via mail op frvaes@telenet.be Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Artikel 8.
Bij uitzonderlijke gevallen niet voorzien in dit reglement, geldt de beslissing van het dagelijks bestuur en Freddy Vaes.

 
Reglement knelspurten:
Tijdens elke wedstrijd worden 3 tussenspurten gehouden, telkens aan de aankomstlijn.  Wanneer daarvoor kan gespurt worden, is afhankelijk van het aantal ronden tijdens die wedstrijd. Daarvoor wordt de volgende formule gehanteerd:  

- eerste spurt na 1/4 van de wedstrijd (afgerond naar beneden)
- tweede spurt na 2/4 van de wedstrijd (afgerond naar beneden)
- derde spurt na 3/4 van de wedstrijd (afgerond naar beneden)
Voorbeelden:
Indien er in een bepaalde wedstrijd in totaal 12 ronden te rijden zijn, wordt er gespurt tijdens de 3de, 6de en 9de ronde.
Indien er in een bepaalde wedstrijd in totaal 23 ronden te rijden zijn, wordt er gespurt tijdens de 5de, 11de en 17de ronde.

Na elke spurt wordt een tussenklassement opgemaakt aan de hand van volgend puntensysteem:
3 punten voor de winnaar van de tussenspurt,
2 punten voor de tweede van de tussenspurt,
1 punt voor de derde van de tussenspurt.

De renner die na elke wedstrijd het tussenklassement der knelspurten aanvoert, krijgt een leiderstrui waarmee hij in de volgende wedstrijd die in aanmerking komt voor het mediaaneuregioklassement mag rijden. Bij gelijkheid van punten is de behaalde plaats in de wedstrijd die vooraf ging aan het uitrijken van de trui, doorslaggevend.
Eindwinnaar van het klassement is de renner met het hoogst aantal punten berekend over alle wedstrijden die in aanmerking komen voor het mediaaneuregioklassement.
Ingeval van gelijkheid van punten worden de volgende criteria toegepast:
1. aantal eerste plaatsen bij de verschillende tussenspurten
2. de uitslag van de laatste tussenspurt.